Lietuvos kaimo turizmo asociacija

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Lazdijų skyriaus pirmininkas - Valdas Vasiliauskas

Tel. +370 612 75419
El. p. [email protected]
Adresas: Akmenių k. Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav.
 

Apie asociaciją

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (toliau - Asociacija) veiklą pradėjo 1997 m., kuomet nariais buvo tik 17 sodybų. Iki šių metų narių skaičius išaugo 22 kartus. 2013 m. kovo 7 d. duomenimis Asociacija vienija 370 narių. Tai ne tik kaimo gyventojai, teikiantys kaimo turizmo paslaugas, bet ir žmonės dar tik planuojantys kurti šį verslą, regioninių turizmo centrų darbuotojai. Per beveik šešiolika Asociacijos gyvavimo metų kaimo turizmo objektai kartu su apgyvendinimo paslaugomis teikdami įvairias poilsio paslaugas, tapo mažais kultūros centrais kaimo bendruomenėse, kuriose taip pat vyksta dailininkų plenerai, drožėjų ir skulptorių kūrybinės stovyklos, konferencijos, seminarai, šeimos šventės, kulinarinio ir etninio paveldo puoselėjimas.

LKTA tikslai

  • atstovauti Asociacijos narių interesams įvairiose institucijose ir organizacijose;
  • koordinuoti Asociacijos narių veiklą plėtojant kaimo turizmą Lietuvoje;
  • rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, metodines priemones, informacinius biuletenius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
  • kelti Asociacijos narių kvalifikaciją, organizuoti stažuotes šalyje ir užsienyje;
  • analizuoti kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, būti jų nare;
  • dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą.

 

Priėmimo į LKTA tvarka

Į Asociaciją įstojama pateikus prašymą Asociacijos tarybai, o juridiniam asmeniui ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Asociacijos nariu. Narystė Asociacijoje neriboja atskirų jos narių veiklos, jei ši veikla nėra nukreipta prieš Asociaciją. Iš Asociacijos išstojama atsiskaičius su ja už turtinius įsipareigojimus. Jeigu dėl nario išstojimo Asociacija negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, išstojantysis privalo kompensuoti dėl to atsirandančius Asociacijos nuostolius arba baigti vykdyti įsipareigojimus.

Susirinkimo nutarimu Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:

  • nevykdo įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;
  • pasibaigus nustatytam terminui, ilgiau kaip du mėnesius nesumoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų.

Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.